Monday, 5 April 2010

Contoh Pelan Takaful (Lelaki Dewasa)

1. High Protection / Low Investment

Maklumat Peserta
Lelaki
Umur 30 tahun
Tidak merokok
Bekerja di pejabat
Caruman Bulanan : RM 300

•Kematian / Lumpuh Kekal Keseluruhan(TPD) : RM 152,784
•36 Jenis Penyakit Kritikal : RM 30,000
•Kemalangan (mati/TPD) : RM 202,784
•Khairat Kematian : RM 2,000
•Kecacatan akibat kemalangan : Berdasarkan % daripada manfaat Kemalangan.
•Bayaran balik caj perubatan (kemalangan) : RM 2,000 (setiap kemalangan)
•Medical Card : RM 750,000 (hingga umur 70) dan RM 75,000 setahun.
•Elaun Hospital : RM 300 sehari
•Elaun ICU : RM 200 sehari
•Elaun Bedah : Maksimum RM 5,000 / bedah *bergantung kepada kadar keseriusan
•Elaun MC disebabkan kemalangan : RM 400 / minggu
•Elaun Lumpuh : RM 5,000 setahun
•Manfaat caruman PERCUMA sekiranya client mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal. Simpanan akan disambung oleh PruBSN sehingga umur 80 atau meninggal dunia yang mana lebih dahulu.
•Takaful Saver : RM 50 sebulan
•Nilai Tunai Pelaburan selepas 30 tahun : RM 79,025*
*Anggaran pulangan pelaburan adalah 9% setahun. Pulangan adalah tidak jamin dan berdasarkan prestasi pasaran semasa.


2. High Protection / Medium Investment

Maklumat Peserta
Lelaki
Umur 30 tahun
Tidak merokok
Bekerja di pejabat
Caruman Bulanan : RM 300

•Kematian / Lumpuh Kekal Keseluruhan(TPD) : RM 131,932
•36 Jenis Penyakit Kritikal : RM 30,000
•Kemalangan (Mati/TPD) : RM 181,932
•Khairat Kematian : RM 2,000
•Kecacatan akibat kemalangan : Berdasarkan % daripada manfaat Kemalangan.
•Bayaran balik caj perubatan (kemalangan) : RM 2,000 (setiap kemalangan)
•Medical Card : RM 625,000 (hingga umur 70) dan RM 62,500 setahun.
•Elaun Hospital : RM 300 sehari
•Elaun ICU : RM 100 sehari
•Elaun MC disebabkan kemalangan : RM 200 / minggu
•Elaun Bedah : Maksimum RM 2,500 / bedah *bergantung kepada kadar keseriusan
•Takaful Saver : RM 100 sebulan
•Manfaat caruman PERCUMA sekiranya client mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal. Simpanan akan disambung oleh PruBSN sehingga umur 80 atau meninggal dunia yang mana lebih dahulu.

•Nilai Tunai Pelaburan selepas 30 tahun : RM 105,298*
*Anggaran pulangan pelaburan adalah 9% setahun. Pulangan adalah tidak jamin dan berdasarkan prestasi pasaran semasa.


3. Medium Protection/Medium Investment

Maklumat Peserta
Lelaki
Umur 30 tahun
Tidak merokok
Bekerja di pejabat
Caruman Bulanan : RM 300

•Kematian / Lumpuh Kekal Keseluruhan(TPD) : RM 45,302
•36 Jenis Penyakit Kritikal : RM 10,000
•Kemalangan (Mati/TPD) : RM 75,302
•Khairat Kematian : RM 2,000
•Kecacatan akibat kemalangan : Berdasarkan % daripada manfaat Kemalangan.
•Bayaran balik caj perubatan (kemalangan) : RM 2,000 (setiap kemalangan)
•Medical Card : RM 625,000 (hingga umur 70) dan RM 62,500 setahun.
•Elaun Hospital : RM 200 sehari
•Elaun ICU : RM 100 sehari
•Elaun Bedah : Maksimum RM 2,500 / bedah *bergantung kepada kadar keseriusan
•Takaful Saver : RM 150 sebulan
•Manfaat caruman PERCUMA sekiranya client mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal. Simpanan akan disambung oleh PruBSN sehingga umur 80 atau meninggal dunia yang mana lebih dahulu.
•Nilai Tunai Pelaburan selepas 30 tahun : RM 173,836*
*Anggaran pulangan pelaburan adalah 9% setahun. Pulangan adalah tidak jamin dan berdasarkan prestasi pasaran semasa.


4. Low Protection / High Investment

Maklumat Peserta
Lelaki
Umur 30 tahun
Tidak merokok
Bekerja di pejabat
Caruman Bulanan : RM 300

•Kematian / Lumpuh Kekal Keseluruhan(TPD) : RM 20,073
•Kemalangan (Mati/TPD) : RM 34,400
•Kecacatan akibat kemalangan : Berdasarkan % daripada manfaat kemalangan.
•Bayaran balik caj perubatan (kemalangan) : RM 2,000 (setiap kemalangan)
•Medical Card : RM 500,000 (hingga umur 70) dan RM 50,000 setahun.
•Takaful Saver : RM 200 sebulan
•Manfaat caruman PERCUMA sekiranya client mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal. Simpanan akan disambung oleh PruBSN sehingga umur 80 atau meninggal dunia yang mana lebih dahulu.
•Nilai Tunai Pelaburan selepas 30 tahun : RM 173,836*

*Anggaran pulangan pelaburan adalah 9% setahun. Pulangan adalah tidak jamin dan berdasarkan prestasi pasaran semasa.


5. Basic Protection (Medical)
Minimum caruman adalah RM 100 sebulan.

Maklumat Peserta
- Umur 30
- Lelaki
- Tidak merokok
- Kerja di pejabat

•Kematian / TPD : RM 13,564
•Medical Card : RM 500,000 (hingga umur 70 tahun) dan RM 50,000 setahun
•Khairat Kematian : RM 2,000
•Elaun Hospital : RM 50 sehari
•Kemalangan (Mati/TPD) : RM 33,564
•Kecacatan akibat kemalangan : Berdasarkan % daripada manfaat kemalangan.
•Bayaran balik caj perubatan (kemalangan) : RM 2,000 (setiap kemalangan)
•Nilai Tunai Pelaburan selepas 30 tahun : RM 14,614*
*Anggaran pulangan pelaburan adalah 9% setahun. Pulangan adalah tidak jamin dan berdasarkan prestasi pasaran semasa.


Sumber :PruBSN SQS ver 1.5.0.2a

No comments:

Post a Comment