Sunday, 4 December 2011

PruBSN Smartlink

PruBSN SmartLink adalah satu pelan sumbangan berkala berkaitan-pelaburan yang direka untuk menyediakan perlindungan serta membina dana pendidikan yang kukuh untuk anak anda. Pelan ini juga menganugerahkan kecemerlangan akademik anak anda melalui manfaat uniknya, Bonus EduSmart.

Dengan sumbangan minimum berjumlah RM50 sebulan, pelan yang berpatutan ini disediakan untuk anak anda yang berumur di antara 1 hingga 18 tahun. PruBSN SmartLink adalah fleksibel di mana anda boleh memilih sama ada pelan tersebut matang apabila anak anda mencapai umur 25 tahun atau anda boleh melakukan perancangan masa hadapan supaya ia tamat tempoh pada umur 80 atau 100 tahun.

Berikut adalah senarai manfaat yang terdapat di dalam PruBSN Smartlink berserta dengan penerangan ringkas.

1- Manfaat Asas (Basic Sum Covered) i.e Kematian atau Lumpuh Kekal Keseluruhan
Sekiranya berlaku kematian kepada anak, pampasan akan diberikan berdasarkan tahun penyertaan.
Umur pada tarikh akan datang:-
1 Tahun : 20% daripada jumlah perlindungan (sum covered)
2 Tahun : 49% daripada jumlah perlindungan
3 Tahun : 60% daripada jumlah perlindungan
4 Tahun : 80% daripada jumlah perlindungan
5 Tahun dan ke atas: 100%

•Sekiranya pemegang polisi lumpuh kekal keseluruhan disebabkan oleh penyakit dan berlaku sebelum umur 60 tahun, pampasan akan diberikan secara berperingkat-peringkat supaya pesakit boleh menggunakan untuk menampung kehidupannya dan manfaat-manfaat lain akan kekal seperti biasa.
•Pemegang polisi akan mendapat elaun tahunan (rujuk Elaun Lumpuh).

2- Crisis Shield (Pampasan 36 Jenis Penyakit Kritikal)
•Sekiranya pemegang polisi mengidap salah satu dari 36 jenis penyakit kritikal, pemegang polisi akan diberikan pampasan sekali gus.
•Kos rawatan akan ditanggung oleh kad perubatan (rujuk manfaat Takaful Health).
•Selepas didapati mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal ini, semua caruman akan datang akan ditanggung oleh PruBSN sehingga umur pemegang polisi mencapai 80 tahun atau meninggal dunia, yang mana lebih terdahulu (Dengan syarat manfaat Contributor disertakan. Sila rujuk manfaat No-11). Sekiranya manfaat Contributor tidak disertakan, client perlu menyambung caruman sehinggalah tamat tempoh matang.
•Anda tidak perlu membayar apa-apa caruman dan layak untuk menikmati semua manfaat yang masih ada.

3- Compassionate Benefit (Khairat Kematian)
•Manfaat ini akan membayar khairat kematian bagi tujuan pengebumian. Ia akan dibayar serta merta sebaik sahaja pewaris mengemukakan bukti kematian kepada syarikat.

4- Crisis Cover Plus (CCP)
•Ia merupakan manfaat tambahan rider yang memberikan perlindungan lebih tinggi kepada pemegang polisi atas sebab kematian, 36 jenis penyakit kritikal atau lumpuh kekal keseluruhan i.e Total Permanent Disable (TPD)
•Sebaik sahaja pemegang polisi disahkan mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal, manfaat CCP akan dibayar sekali gus manakala Manfaat Asas utk kematian (Basic Sum Covered) masih kekal.
•Sekiranya kematian berlaku sebelum tuntutan 36 jenis penyakit kritikal dibuat, manfaat CCP ini akan dibayar bersama-sama Basic Sum Covered (manfaat no. 1).

5- Accidental Death and Disablement~ADD~(Manfaat Khairat Kematian & Hilang Upaya disebabkan Kemalangan)
•Manfaat ini akan membayar pampasan kematian atau lumpuh kekal keseluruhan akibat kemalangan. Bayaran ini adalah tambahan kepada bayaran (Kematian/Lumpuh Kekal Keseluruhan *Manfaat No 1 dan No 2).
•Sekiranya pemegang polisi meninggal dunia disebabkan kemalangan di tempat awam, atau semasa menaik kenderaan awam yang bergerak di atas jalan raya atau landasan (PLV-Public Landed Vehicle) yang mempunyai jadual perjalanan dan laluan yang tetap, pampasan akan digandakan sebanyak 2 kali (Double Indemnity)
•Sekiranya pemegang policy mengalami kecacatan kekal atau kehilangan anggota, pampasan akan diberikan mengikut peratusan (%)
•Jumlah manfaat adalah jenis diperbaharui (renewal benefit) – Contoh, katakan anda sudah membuat tuntuan ADD benefit pada tahun semasa 100%, untuk polisi tahun berikutnya, jumlah manfaat akan jadi 100% semula. Sekiranya pada tahun yang semasa anda telah membuat tuntutan 100% untuk manfaat kemalangan, dan malang tak berbau, anda sekali lagi ditimpa kemalangan pada tahun yang sama, tiada pampasan untuk manfaat No.4 boleh dituntut untuk tahun itu.

6- Accident Medical Reimbursement~AMR~(Bayaran Balik Kos Perubatan akibat kemalangan)
•Membayar balik semua kos perubatan akibat kemalangan berdasarkan jumlah yang dilindungi dalam masa 104 minggu dari tempoh kemalangan berlaku, sekiranya tidak masuk wad. Sekiranya anda mendapatkan rawatan di klinik biasa pun, anda boleh claim kos rawatan tersebut dengan syarat rawatan tersebut adalah disebabkan oleh KEMALANGAN, dan bukannya penyakit.
•Manfaat ini juga boleh digunakan untuk menampung kos ko-takaful yang dikenakan pada manfaat Takaful Health (Medical Card) untuk rawatan akibat kemalangan.
•Bayaran balik kos rawatan akibat kemalangan dalam manfaat ini akan membayar balik 100%, tiada dikenakan ko-takaful.

7-Takaful Health (i.e Kad Perubatan/Medical Card~Pembiayaan Bil Hospital, Pembedahan, Rawatan Dan Lain-lain)
•Menyediakan dana untuk rawatan perubatan bayaran terus ke Hospital Panel PruBSN Takaful seluruh Malaysia.
•Tiada claim, dapat BONUS pada hujung tahun.
•Boleh digunakan di dalam dan luar negara.
•Untuk maklumat selanjutnya, rujuk Takaful Health.

8- Medical Cover
•Manfaat ini mempunyai 2 gabungan manfaat iaitu Elaun ICU dan Elaun Bedah.
•Elaun ICU - Membayar elaun harian selama berada dalam wad ICU
•Elaun Bedah (Surgical Procedure Benefit) - Membayar pampasan pembedahan bergantung kepada kadar keseriusan (Severity Level)
•Manfaat ini dibayar berdasarkan unit yang diambil.
•1 Unit mewakili RM 100 sehari (Elaun ICU) & RM 2,500 setiap procedure (Elaun Bedah)
•Elaun Bedah akan diberikan bergantung kepada kadar keseriusan (severity level) seperti berikut :
Level 1 : RM 125
Level 2 : RM 250
Level 3 : RM 500
Level 4 : RM 750
Level 5 : RM 1,250
Level 6 : RM 1,875
Level 7 : RM 2,500
•Elaun Bedah-Maximum RM12,500 setahun

9- Elaun Hospital (Hospital Benefit)
•Manfaat ini akan diberikan mengikut jumlah hari klien duduk dalam wad.
•Hospital Benefit diwakilkan dengan Unit. 1 Unit bersamaan RM 50 sehari. Contoh, 8 unit = 8 x RM50 = 400 sehari.
•Maksimum unit adalah 8 untuk satu polisi.
•Tidak tertakluk kepada hospital swasta sahaja, sekiranya anda masuk hospital kerajaan sekali pun, Elaun Hospital akan dibayar. Sekiranya bil hospital swasta telah ditanggung oleh syarikat anda, Elaun Hospital ini juga boleh kita tuntut (claim) tanpa memerlukan bill atau resit asal. Bil hospital akan dibayar melalui Medical Card dan elaun hospital akan diberikan kepada klien selepas keluar dari hospital. Biasanya dalam masa 14 hari bekerja.
•Jumlah yang dibayar tidak akan ditolak daripada mana-mana manfaat lain. Maksimum claim setahun adalah 100 hari dan minimum perlu berada di dalam wad adalah 6 jam.
•Hospital - semua jenis (swasta atau kerajaan)

10- Elaun Lumpuh (Disability Provider)
•Pampasan ini akan diberikan kepada klien apabila klien didapati Lumpuh Kekal Keseluruhan (Total Permanent Disable) sama ada akibat penyakit atau kemalangan.
•Pampasan akan diberikan setahun sekali sehingga umur 60 tahun.

11- Premium Percuma (Contributor Benefit)
•Manfaat ini akan menyambung simpanan klien secara automatik sekiranya klien disahkan mengidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal. Sila rujuk senarai 36 penyakit kritikal.
•Manfaat lain yang berkaitan adalah : Parent Contributor, Spouse Contributor, Takaful Saver Contributor, Takaful Saver Parent Contributor

12- Pulangan Pelaburan
•Tiada tempoh matang untuk mengeluarkan wang anda. Wang pelaburan boleh dikeluarkan pada bila-bila masa dan untuk tujuan apa sekali pun dengan syarat nilai tunai terkumpul melebih RM 4,000.
•Anggaran pulangan pelaburan 9% hingga 11% setahun (bergantung kepada prestasi pasaran dan dana yang anda pilih).
•Sekiranya anda ingin mendapatkan pulangan yang lebih tinggi, anda boleh menambah caruman tambahan dalam Takaful Saver.

No comments:

Post a Comment